Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Δωρεάν υλικό Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαδευτικής Πολιτικής

«Τα θέματα προέρχονται και αντλήθηκαν από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)».

 

Κεφάλαιο 1 : Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

     1.2 Συναρτήσεις

     1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

     1.4  - 1.8 Όρια - Συνέχεια συνάρτησης 

     

Κεφάλαιο 2 : Διαφορικός Λογισμός

     2.1 Η έννοια της παραγώγου

     2.2 - 2.3 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση - Κανόνες παραγώγισης

     2.4 Ρυθμός μεταβολής

     2.5  Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού

     2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

     2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

     2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

     2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De L' Hospital

     2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης συνάρτησης 

     

Κεφάλαιο 3 : Ολοκληρωτικός Λογισμός

     3.1  Αόριστο ολοκλήρωμα

     3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

     3.5 Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού

     3.7 Εμβαδόν επίπεδου χωρίου

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 

     50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε όλη την ύλη