Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου

Δωρεάν υλικό για τα Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαδευτικής Πολιτικής

«Τα θέματα προέρχονται και αντλήθηκαν από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)».

 

Κεφάλαιο 1ο : Διανύσματα

     1.1 - 1.2 Η έννοια του διανύσματος - Πρόσθεση και αφαίρεση διανύσματος

     1.3 Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα

     1.4 Συντεταγμένες στο επίπεδο

     1.5 Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

 

Κεφάλαιο 2ο : Η ευθεία στο επίπεδο

     2.1 Εξίσωση ευθείας

     2.2 Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας

     2.3 Εμβαδόν τριγώνου

 

Κεφάλαιο 3ο : Κωνικές τομές

     3.1 Ο Κύκλος

     3.2 Η Παραβολή

     3.3 Η Έλλειψη

     3.4 Η Υπερβολή

 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 

Κεφάλαιο 1ο: Διανύσματα 

     1.1 - 1.3 (50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

     1.4 - 1.5 (50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

 

Κεφάλαιο 2ο: Η ευθεία στο επίπεδο

      50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε όλο το κεφάλαιο

 

Κεφάλαιο 3ο: Κωνικές τομές

     25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στον Κύκλο

 

 

Διαγωνίσματα και θέματα εξετάσεων

 

Κεφάλαιο 1ο: Διανύσματα

     Διαγώνισμα 1

     Διαγώνισμα 2

     Διαγώνισμα 3

     Διαγώνισμα 4

 

 

Κεφάλαιο 2ο: Η ευθεία στο επίπεδο

     διαγώνισμα 1

 

Κεφάλαιο 3ο: Κωνικές τομές

 

 

Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την ύλη

     Διαγώνισμα  1

     Διαγώνισμα  2

     Διαγώνισμα  3

     Διαγώνισμα  4

     Διαγώνισμα  5