Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


'Αλγεβρα Β΄ Λυκείου

Δωρεάν υλικό για την Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαδευτικής Πολιτικής

«Τα θέματα προέρχονται και αντλήθηκαν από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)».

 

Κεφάλαιο 1 : Συστήματα

     1.1 Γραμμικά συστήματα

 

Κεφάλαιο 2 : Ιδιότητες συναρτήσεων

     2.1 Μονοτονία - ακρότατα - συμμετρίες συνάρτησης

     2.2 Κατακόρυφη - οριζόντια μετατόπιση καμπύλης

 

Κεφάλαιο 3 : Τριγωνομετρία 

     3.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας

     3.2 Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

     3.3 Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο

     3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

     3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

 

Κεφάλαιο 4 : Πολυώνυμο - Πολυωνυμικές εξισώσεις

     4.1 Πολυώνυμα

     4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

     4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

     4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

 

Κεφάλαιο 5 : Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

     5.1 Εκθετική συνάρτηση

     5.2 Λογάριθμοι

     5.3 Λογαριθμική συνάρτηση 

 

 

 

 

Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την ύλη

 

     Διαγώνισμα 1

     Διαγώνισμα 2

     Διαγώνισμα 3

     Διαγώνισμα 4

     Διαγώνισμα 5