Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Δωρεάν υλικό για την Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

«Τα θέματα προέρχονται και αντλήθηκαν από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)».

 

Κεφάλαιο 2 : Πραγματικοί Αριθμοί 

     2.1 Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους

     2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών

     2.3 Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

     2.4 Ρίζες πραγματικών αριθμών

 

Κεφάλαιο 3 :  Εξισώσεις

     3.1 Εξισώσεις 1ου βαθμού

     3.2 , 3.3 Η εξίσωση xν = α ,  Εξισώσεις 2ου βαθμού

 

Κεφάλαιο 4 : Ανισώσεις

     4.1 Ανισώσεις 1ου βαθμού

     4.2 Ανισώσεις 2ου βαθμού

 

 Κεφάλαιο 5 : Πρόοδοι

     5.1 Ακολουθίες

     5.2 Αριθμητική πρόοδος

     5.3 Γεωμετρική πρόοδος

 

Κεφάλαιο 6 : Συναρτήσεις

     6.1 Η έννοια της συνάρτησης

     6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης

     6.3 Η συνάρτηση f(x)=αx+β

 

 

Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την ύλη

«Μέρος των θεμάτων προέρχονται και αντλήθηκαν από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)».

 

     Διαγώνισμα 1 

     Διαγώνισμα 2

     Διαγώνισμα 3

     Διαγώνισμα 4

     Διαγώνισμα 5

     Διαγώνισμα 6

     Διαγώνισμα 7

     Διαγώνισμα 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις

 

Συναρτήσεις: 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 

Υποκατηγορίες