Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


B΄ Γυμνασίου

Δωρεάν υλικό για τα παρακάτω μαθήματα:

Γεωλογία - Γεωγραφία

Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης (θάλασσες, βουνά, κλίμα, ποτάμια, λίμνες, βλάστηση) - διαγωνίσματα

Οι κάτοικοι της Ευρώπης - διαγωνίσματα

Ιστορία

Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου - ερωτήσεις για κριτήρια αξιολόγησης

Πληροφορική

Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα - ασκήσεις

Χημεία

Φυσικές καταστάσεις των υλικών - ερωτήσεις

Περιεκτικότητα διαλύματος - ασκήσεις

Ατμοσφαιρικός αέρας - κριτήριο αξιολόγησης

Μαθηματικά

Εξισώσεις α' βαθμού - ασκήσεις

Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού - ασκήσεις

Η συνάρτηση y = αx + β - ασκήσεις

Διανύσματα: άθροισμα, διαφορά, ανάλυση - ασκήσεις

Φυσική

Φυσικά μεγέθη - μονάδες μέτρησης - κριτήριο αξιολόγησης

Κίνηση με σταθερή ταχύτητα - ερωτήσεις - ασκήσεις

Δύναμη και ισορροπία - ερωτήσεις - ασκήσεις

Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας - ερωτήσεις - ασκήσειςκριτήριο αξιολόγησης